REFERENCE                 

DIPLOMA, CERTIFIKATI, POTRDILA

MARINA BAĆIĆ, dipl. fizioterapevtka, Pilates Coach inštruktorica


IZOBRAZBA:

DELOVNE IZKUŠNJE:

AKTIVNA UDELEŽBA NA STROKOVNIH SREČANJIH